News Semanais: do 16 ao 31 de xaneiro

News1.- CSIF insta a facenda a revisar de oficio as oposicións do subgrupo a1 nas que a Xustiza alertou de arbitrariedades.

2.-Mentiras e enganos, a única verdade sobre a lei de medidas.

3.-CSIF esixe a Facenda garantías de que o artigo 12 non conlevará despedimentos.

4.-Información sobre a xuntanza do Consello Reitor da EGAP – 18 de xaneiro

5.-Alegacións da CSIF á proposta de categorías profesionais do persoal laboral do V Convenio

6.-Nota informativa sobre a modificación da RPT do Instituto Galego de Estadística

7.-Información sobre as listas de contratación da Xunta Decreto 37/2006, do 2 de marzo: lexislación, publicación dos acordos e información dos medios.

8.-Acordo sobre os bombeiros forestais e a súa segunda actividade.

9.-Novas destacadas nas web de CSI-F nacional e CSI-F autonómico.

10.-Datos de flexibilidade e teletraballo do persoal da Administración Xeral da Xunta de Galicia a 31 de decembro de 2016.

11.-Convocatoria dun curso para a obtención do CODIX.

12.-Ofertas públicas de emprego nas Entidades Locais de Galicia.

13.-Ofertas públicas de emprego na Administración Xeral do Estado.

14.-Cursos INAP para persoal da Administración Xeral do Estado.

15.-Outras novas: sorteo público letra, listas contratación, lex…

16.- The Weekly Press

17.-Convenio CSIF – AECC: xaneiro 2017: Doce pequenos xestos para unha vida sa

Semanais_news-do-16-ao-31-de-xaneiro-do-2017