Actualidade normativa

Lei 17/2016, do 1 de xullo, de pola que se aproba unha retribución de carácter extraordinario para os empregados do sector público autonómico de Galicia, en concepto de recuperación dos importes efectivamente deixados de percibir de acordo coa Lei 2/2013, do 27 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2013, na parte proporcional ao tempo de servizos prestados no período comprendido entre o 1 de xaneiro e o 28 de febreiro de 2013.

Preme aquí para ver o contido

Lei 13/2015, do 24 de decembro, de medidas fiscais e administrativas.

  • Modificacións e adaptacións da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia

Lei 12/2015, do 24 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2016

  • Recuperación da paga extraordinaria para o 2016 deixada de percibir en decembro do ano 2012 e outros aspectos en materia do persoal do SERGAS e do SPDCIF

Preme aquí para ver o contido