Alegacións

I. INSTRUCIÓNS SOBRE O RÉXIME DE VACACIÓNS, PERMISOS E LICENZAS PARA O PERSOAL FUNCIONARIO E LABORAL

Dende CSI•F, entendemos que, a pesar de que se recollen algunhas melloras no novo texto, segue a ser un borrador extremadamente restritivo respecto das diferentes condicións e requisitos que se establecen para determinados permisos e licenzas, así como a súa rixidez en canto á posibilidade que se permite no desenvolvemento das vacacións.

II. INSTRUCIÓNS RELATIVAS AO FUNCIONAMENTO E ACTUACIÓN DOS TRIBUNAIS DE SELECCIÓN

Case seis anos despois das primeiras negociacións tendentes a elaborar un documento que mellore o funcionamento dos órganos de selección encargados de avaliar os procesos de selección para o ingreso nos diferentes corpos, escalas e grupos profesionais da Administración da Xunta de Galicia, e case seis anos despois de que ditas negociacións estiveran paralizadas por decisión unilateral da Administración, á vista da ultima proposta feita dende a Dirección Xeral de Función Pública formulamos unhas novas alegacións.