Normativa Autonómica

  • Lei Emprego Público de Galicia  Lei 2/2015
  • Lei racionalización do sector público autonómico Lei 14/2013
  • Lei de adaptación RDL 20/2012 (…) en materia de emprego público Lei 9/2012
  • Lei de medidas temporais en materia de emprego público na C.A de Galicia Lei 1/2012
  • Lei de organización e funcionamento de A.X e S.AP.A de Galicia (Lofaxga) Lei 16/2010
  • Lei de creación de escalas do persoal sanitario ao servizo de C.A. de Galicia Lei 17/1989
  • Texto refundido DLCAG en materia de Igualdade DL 2/2015

– V Convenio Colectivo único persoal laboral Xunta

Procedementos aplicables ao persoal funcionario e/ou laboral Preme aquí