Formación en PRL

2021

  • Xornada taller sobre os riscos laborais derivados da Covid-19. Consecuencias e actuacións dende a prevención de riscos laborais.
  • Curso en prevención de riscos laborais para a xestión das agresións e do acoso nas redes sociais. Propostas prácticas e accións preventivas.