Enquisas

1.- Enquisa satisfacción funcion publica — O peso do voto do empregado público da Administración Xeral da Xunta de Galicia