Información dos comités S.S.L.

ANO 2018

– 21/03/2018 Comité Intercentros de Seguridade e Saúde Laboral: Memoria de Actividades Preventivas no ano 2017 pola Admon. Xeral da Xunta de Galicia.  ➡ Preme aquí.

– 26/01/2018 Pleno do comité de Seguridade e Saúde Laboral da Consellería de Política Social, onde se abordaron, entre outros temas: valoracións psicosociais, calendario de actuacións para os estudios de riscos psicosociais, programa do servizo de prevención de riscos laborais,  informe do estado das obras  para a residencia de maiores de Oleiros e residencia de maiores de Pontevedra e información sobre a bacteria “klebsiella pneumoniae”. ➡ Preme aquí.

ANO 2017

– 20/12/2017 Comité Intercentros de Seguridade e Saúde Laboral da Xunta de Galicia, no que se abordaron, entre outros temas, a presentación e debate da programación de actividades a realizar no ano 2018 pola Administración Xeral da Xunta. ➡ Preme aquí.

5/09/2017 Comité Intercentros de Seguridade e Saúde Laboral así como na Comisión Paritaria de seguimento do acordo en materia de PRL. Tratáronse, entre outros temas: nova enquisa voluntaria para a detección de riscos psicosociais,  protocolo da avaliación específica destes riscos e nova configuración dos comités de seguridade e saúde laboral. ➡ Preme aquí

27/06/2017 Comisión paritaria de seguimento e interpretación do acordo sobre dereitos de participación do persoal ao servizo da Administración da Xunta en materia de prevención de riscos laborais. ➡ Preme aquí.

27/06/2017 Pleno ordinario do Comité Intercentros de Seguridade e Saúde Laboral. Tratáronse as propostas para a mellora do procedemento de avaliación de riscos psicosociais: baremación das preguntas e realización práctica da avaliación, así como as propostas de modificación do funcionamento do comité de seguridade, no relativo a presenza de persoas invitadas e calquera outra que se considere. ➡ Preme aquí.

– 22/06/2017 Comité de Seguridade e Saúde Laboral de Infraestruturas e Vivenda.  Abordouse o documento de avaliación de riscos, plan de acción e medidas de emerxencia do Taller e Parque de maquinaria da AXI en Ourense, a programación de avaliacións 2017 e a roupa de traballo e o parque móvil da AXI. ➡ Preme aquí

– 5/06/2017. Información C. Seguridade e Saúde Laboral de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio. Abordáronse o estudo e aprobación do plan para os traballadores de campo, a aprobación do plan de acción da vespa velutina e do operativo da gripe aviar e o borrador das características técnicas dos vehículos a adquirir pola consellería. ➡ Preme aquí.

– 30/03/2017. Información C.I. Seguridade e Saúde Laboral. Protocolo avaliación de riscos sicosociais, presentación e debate da memoria de actividades ano 2016, debate sobre a gripe e enfermedades infecciosas (I.T.), nova proposta configuración Comités S.S.L. e falla de cobertura de vacantes no servizo de PRL. ➡ Preme aquí

ANO 2016

– 16/03/2016. Información C.I. Seguridade e Saúde Laboral. Presentación e debate das accións preventivas e formativas do 2015. ➡ Preme aquí.

ANO 2015

29/09/2015. Información CI Seguridade e Saúde Laboral. Abórdase a posibilidade de obter unha segunda opinión médica e aportánse datos de siniestraliedade laboral. ➡ Preme aquí.

ANO 2014

17/12/2014. Información CI Seguridade e Saúde Laboral. Análise das actividades de prevención previstas no 2015 e do procedemento ante agresións laborais. ➡ Preme aquí.

ANO 2013

28/03/2013. Información C.I. Seguridade e Saúde Laboral. Presentación da memoria das actividades preventivas para o 2013 e traballos no exterior con condicións climatolóxicas moi desfavorables. ➡ Preme aquí.

ANO 2012

19/12/2012. Información CI Seguridade e Saúde Laboral. Programa actividades preventivas para o 2013. ➡ Preme aquí

18/07/2012. Comisión Paritaria e do Comité Intercentros. Adaptación dos Comités de S.S.L a actual estrutura orgánica da Xunta, membros da comisón, datos de siniestrabilidae 1º semestre 2012, artigo 2 da Lei 1/2012 e presentación novos carnés dos Delegados/as de Prevención. ➡ Preme aquí

ANO 2011

22/12/2011. Comisión Paritaria e do Comité Intercentros. Aceptación das propostas de CSI-F de solicitar a revisión médica nun lugar distinto ao posto de traballo e  inclusión da identificación de riscos psicosociais na avaliación xeral de riscos. ➡ Preme aquí.

ANO 2010

29/12/2010. Acordo sobre dereitos de participación do persoal ao servizo da Xunta en materia de prevención de riscos laborais. Resolución da D.X. de RR.LL. ➡ Preme aquí.