Información dos comités S.S.L.

– 5/06/2017. Información C. Seguridade e Saúde Laboral de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio. Abordáronse o estudo e aprobación do plan para os traballadores de campo, a aprobación do plan de acción da vespa velutina e do operativo da gripe aviar e o borrador das características técnicas dos vehículos a adquirir pola consellería. Preme aquí.

– 30/03/2017. Información C.I. Seguridade e Saúde Laboral. Protocolo avaliación de riscos sicosociais, presentación e debate da memoria de actividades ano 2016, debate sobre a gripe e enfermedades infecciosas (I.T.), nova proposta configuración Comités S.S.L. e falla de cobertura de vacantes no servizo de PRL. Preme aquí

– 16/03/2016. Información C.I. Seguridade e Saúde Laboral. Presentación e debate das accións preventivas e formativas do 2015. Preme aquí.

29/09/2015. Información CI Seguridade e Saúde Laboral. Abórdase a posibilidade de obter unha segunda opinión médica e aportánse datos de siniestraliedade laboral. Preme aquí.

17/12/2014. Información CI Seguridade e Saúde Laboral. Análise das actividades de prevención previstas no 2015 e do procedemento ante agresións laborais. Preme aquí.

28/03/2013. Información C.I. Seguridade e Saúde Laboral. Presentación da memoria das actividades preventivas para o 2013 e traballos no exterior con condicións climatolóxicas moi desfavorables. Preme aquí.

19/12/2012. Información CI Seguridade e Saúde Laboral. Programa actividades preventivas para o 2013. Preme aquí

18/07/2012. Comisión Paritaria e do Comité Intercentros. Adaptación dos Comités de S.S.L a actual estrutura orgánica da Xunta, membros da comisón, datos de siniestrabilidae 1º semestre 2012, artigo 2 da Lei 1/2012 e presentación novos carnés dos Delegados/as de Prevención Preme aquí

22/12/2011. Comisión Paritaria e do Comité Intercentros. Aceptación das propostas de CSI-F de solicitar a revisión médica nun lugar distinto ao posto de traballo e  inclusión da identificación de riscos psicosociais na avaliación xeral de riscos. Preme aquí.

29/12/2010. Acordo sobre dereitos de participación do persoal ao servizo da Xunta en materia de prevención de riscos laborais. Resolución da D.X. de RR.LL. Preme aquí.