Listas de contratación

1.-Listas de contratación temporal da Xunta de Galicia. Decreto 37/2006:

PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS

Realizarase anualmente dentro do prazo establecido no artigo 6º do Decreto 37/2006 que abrangue do 1 de marzo ao 30 de abril, elaborándose a lista no período comprendido entre o 1 de xuño e o 31 de decembro do mesmo ano. Aquelas persoas que queiran inscribirse nas listas de contratación temporal poderán facelo sempre que cumpran os requisitos da lista correspondente (titulación, coñecemento do idioma galego e os demais que para cada caso estableza a correspondente resolución de apertura da lista).

Naquelas listas que se atopen pechadas só poderán inscribirse aqueles/as candidatos/as que teñan servizos prestados ou superada algunha proba do último proceso selectivo.

Para máis información preme aquí 

2.-Listas de contratación de postos de persoal funcionario sanitario da escala de Saúde Pública e Administración Sanitaria correspondentes a Lei 17/1989 Preme aquí.

3.- Pacto de contratación para a selección de persoal estatuario no ámbito do SERGAS e das súas entidades públicas. Preme aquí.

4.- Listas contratación para interinidades e sustitucións do persoal docente de ensino. Preme aquí.