Procesos selectivos: convocatorias

PERSOAL FUNCIONARIO: ADMINISTRACIÓN XERAL

PERSOAL FUNCIONARIO: ADMINISTRACIÓN ESPECIAL

  • Escala de Ciencias, especialidades de química e bioloxía e escala de enxeñeiros, especialidade de enxeñaría industrial A1 Preme aquí

  • Escala de ciencias, especialidade de química A1 Preme aquí

  • Escala técnica de enxeñaría técnica industrial A2 Preme aquí

PERSOAL LABORAL

  • Ordenanza e outras (Grupo V – Categoría 003) Preme aquí