Covid-19. Resolución de la Consellería de Sanidad por la que se adoptan medidas preventivas en materia de salud pública

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la
Consellería de Sanidad, por la que se le da publicidad al Acuerdo del Consello de
la Xunta de Galicia, de 12 de marzo de 2020, por el que se adoptan las medidas
preventivas en materia de salud pública en la Comunidad Autónoma de Galicia,
como consecuencia de la evolución de la epidemia del coronavirus COVID-19 Seguir leyendo «Covid-19. Resolución de la Consellería de Sanidad por la que se adoptan medidas preventivas en materia de salud pública»

Covid-19: DOG: Protocolo de actuación para o protocolo de actuación para o empregado público da Administración da Xunta de Galicia

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de
la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia por la que
se le da publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 12 de
marzo de 2020, por el que se aprueba el Protocolo de actuación para el personal
empleado público de la Administración de la Xunta de Galicia en relación con el
coronavirus COVID-19. Seguir leyendo «Covid-19: DOG: Protocolo de actuación para o protocolo de actuación para o empregado público da Administración da Xunta de Galicia»

Covid-19. Protocolo de actuación frente al coronavirus para el personal al servicio de la Xunta de Galicia

Información recibida de la Dirección Xeral de Función Pública. El Protocolo de actuación frente al coronavirus para el personal al servicio de la Xunta de Galicia será publicado mañana en el Diario Oficial de Galicia.  Seguir leyendo «Covid-19. Protocolo de actuación frente al coronavirus para el personal al servicio de la Xunta de Galicia»

Covid-19: CSIF reitera e esixe á Xunta de Galicia un exercicio de responsabilidade e a adopción inmediata de medidas preventivas.

A CSIF solicita a Función Pública, como órgano de coordinación da actuación de todos os órganos competentes en materia de persoal do sector público, a suspensión dos procesos selectivos e cursos de formación, a ampliación da flexibilidade e teletraballo, etc. Seguir leyendo «Covid-19: CSIF reitera e esixe á Xunta de Galicia un exercicio de responsabilidade e a adopción inmediata de medidas preventivas.»

Covid-19. CSIF solicita á Xunta de Galicia a ampliación do teletraballo e a instalación de dispensadores de xelhidroalcohólico nos centros de traballo.

A Central Sindical Independente e de Funcionarios (CSIF) acaba de solicitar no día de hoxe á Dirección Xeral de Función Pública, como órgano de coordinación da actuación dos órganos competentes en materia de persoal das distintas consellerías e dos entes instrumentais dependentes delas a adopción urxente destas medidas mínimas de prevención. Seguir leyendo «Covid-19. CSIF solicita á Xunta de Galicia a ampliación do teletraballo e a instalación de dispensadores de xelhidroalcohólico nos centros de traballo.»