Novas sobre a xuntanza previa á Mesa Xeral de Empregados Públicos

Xuntanza previa á Mesa Xeral de Empregados Públicos (16 de maio 2017)

PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DA RPT DA ATRIGA

Na documentación que se remite para Mesa Xeral de Empregados Públicos,non se produce máis cambio que o relativo á inclusión da relación de postos que se distribúen nalgunha das áreas funcionais creadas recentemente. Continue reading “Novas sobre a xuntanza previa á Mesa Xeral de Empregados Públicos”

Orde pola que se modifican os criterios para elaborar as RPT´s

Orde do 10 de maio de 2017 pola que se modifica a Orde do 21 de novembro de 1989 pola que se fixan os criterios xerais para a elaboración das relacións de postos de traballo da Comunidade Autónoma de Galicia, se aproba o modelo e se ditan instrucións para o cubrir. Continue reading “Orde pola que se modifican os criterios para elaborar as RPT´s”

Informacións de interese sobre Función Pública

1.- Acordos de traspaso da AXI: O pasado venres 5 de maio tivo lugar unha reunión entre as OOSS. e os representantes da AXI para informar ao respecto do acordo de traspaso asinado coa Consellería de Política social para o traspaso á AXI de 4 postos de traballo.Este traspaso obedece a que será a AXI a que leve un volume importante das obras que se realicen tanto na Consellería de Política Social, como das de Sanidade e Educación, polo que é necesario reforzar a estrutura administrativa dos correspondentes departamentos para a realización destas tarefas. Continue reading “Informacións de interese sobre Función Pública”

Mesa Xeral de Negociación: modificación da orde que fixa os criterios xerais para elaborar as RPT´s

Na Mesa Xeral de Negociación de Empregados Públicos e na Comisión de Persoal (ambas extraordinarias) celebradas este martes (9 de maio de 2017), tratouse un único punto na orde do día: Continue reading “Mesa Xeral de Negociación: modificación da orde que fixa os criterios xerais para elaborar as RPT´s”