Proposta da Xunta para o Título II-Gastos de Persoal da Lei de Orzamentos 2018

Documentación aportada esta mesma mañá pola Dirección Xeral da Función Pública sobre o Título II- Gastos do Persoal da Lei de Orzamentos 2018, é dicir, tan só tres horas antes de abordar este tema na Mesa Xeral de Empregados Públicos, convocada para hoxe ás 13.00 horas.  Así é como din que queren negociar. Continue reading “Proposta da Xunta para o Título II-Gastos de Persoal da Lei de Orzamentos 2018”

A Lei de Orzamentos do Estado vacía de contido o acordo de integración do persoal temporal do Consorcio de I+B

 Función Pública e os sindicatos asinantes do Acordo pactan gardar silencio e non informar aos traballadores da nova realidade legal.

Continue reading “A Lei de Orzamentos do Estado vacía de contido o acordo de integración do persoal temporal do Consorcio de I+B”