Proposta da Xunta para o Título II-Gastos de Persoal da Lei de Orzamentos 2018

Documentación aportada esta mesma mañá pola Dirección Xeral da Función Pública sobre o Título II- Gastos do Persoal da Lei de Orzamentos 2018, é dicir, tan só tres horas antes de abordar este tema na Mesa Xeral de Empregados Públicos, convocada para hoxe ás 13.00 horas.  Así é como din que queren negociar. Continue reading “Proposta da Xunta para o Título II-Gastos de Persoal da Lei de Orzamentos 2018”

La fragmentación del modelo de extinción y la alta temporalidad de los efectivos lastran la lucha contra los incendios

  • CSIF alerta de que el actual modelo impide la existencia de un mando único eficaz para coordinar todos los medios.

Continue reading “La fragmentación del modelo de extinción y la alta temporalidad de los efectivos lastran la lucha contra los incendios”

Alegacións da CSIF ao Plan de Estabilidade no emprego dos servizos públicos

Alegacións da CSIF.

Acordo entre a Xunta de Galicia e as organizacións sindicais para o desenvolvemento dun Plan de Estabilidade no emprego dos servizos públicos.

Á vista da proposta remitida dende a Dirección Xeral de Función Pública, e sen prexuízo das que se poidan formular durante a Mesa Xeral de Negociación de Empregados Públicos, formúlanse as seguintes ALEGACIÓNS: Continue reading “Alegacións da CSIF ao Plan de Estabilidade no emprego dos servizos públicos”

CSIF solidarízase coas vítimas dos incendios e pide á Xunta que sente a negociar un novo modelo de SPDCIF

  • O sindicato sostén que o actual modelo, que non contempla a desestacionalidade dos incendios, xa non é válido e pide que se vaia a un servicio de prevención e extinción activo ao 100% todo o ano.

Continue reading “CSIF solidarízase coas vítimas dos incendios e pide á Xunta que sente a negociar un novo modelo de SPDCIF”