El CECOP modifica a instancias de CSIF el procedimiento a seguir por los trabajadores especialmente sensibles en relación al COVID-19

CSIF exigió su corrección para garantizar el cumplimento de la legalidad vigente (Ley Orgánica de Protección de Datos, Ley de Prevención de Riesgos), y que la solicitud sea evaluada directamente por el servicio sanitario del SPRL Seguir leyendo «El CECOP modifica a instancias de CSIF el procedimiento a seguir por los trabajadores especialmente sensibles en relación al COVID-19»

As Consellerías de Cultura e Turismo e de Economía, Emprego e Industria, incumpren Protocolo Xeral de reincorporación ao traballo

CSIF, CIG, CCOO e UGT presentan denuncia ante a Inspección de Traballo pola apertura de Arquivos, Bibliotecas, Museos, sen ter as medidas preventivas necesarias. Seguir leyendo «As Consellerías de Cultura e Turismo e de Economía, Emprego e Industria, incumpren Protocolo Xeral de reincorporación ao traballo»

Comité Intercentros de Seguridade e Saúde Laboral da Xunta de Galicia. Proposta da CSIF para a reincorporación

CSIF solicita  concreción do ámbito preventivo e  marco lexislativo que rexerán cada  protocolo que recolla  medidas preventivas para cada sector de actividade.  Así mismo, o teletraballo ten que ser unha modalidade xeralizada, no que as excepcións sexan motivadas, e non ao revés. Seguir leyendo «Comité Intercentros de Seguridade e Saúde Laboral da Xunta de Galicia. Proposta da CSIF para a reincorporación»

Información relativa á solicitude de permisos en Portax cara a reincorporación ao traballo presencial

O luns día 18 de maio, deixarase sen efecto a “Autorización expresa COVID 19”, e cada empregado público deberá tramitar en  Portax a xustificación que mellor se adecúe ás súas circunstancias persoais ou laborais Seguir leyendo «Información relativa á solicitude de permisos en Portax cara a reincorporación ao traballo presencial»