Proposta de relacións de postos de traballo da Consellería de Economía, Emprego e Industria

Borrador de modificación da relación de postos da Consellería de Economía, Emprego e Industria, remitido ás OO.SS para o seu estudo e para que remitamos as alegacións de mellora que consideremos antes das 14,00 horas do venres, 30 de xuño. Continue reading “Proposta de relacións de postos de traballo da Consellería de Economía, Emprego e Industria”

Categories RPT

Criterios que rexerán os actos de elección de destino nos procesos selectivos de Corpos Xerais

O día 16 de xuño, as OO.SS. fomos convocadas pola Dirección Xeral de Función Pública para ser informados dos criterios xerais que se proponen dende dito órgano para a oferta de prazas aos aspirantes que superaron os procesos selectivos para o ingreso nos distintos Corpos Xerais da Xunta. Continue reading “Criterios que rexerán os actos de elección de destino nos procesos selectivos de Corpos Xerais”

Alegacións da CSIF á integración do persoal veterinario adscrito á Consellería do Mar

Alegacións presentadas pola CSIF á integración do persoal veterinario adscrito á Consellería do Mar no acordo aplicable ós veterinarios da Consellería de Medio Rural e ós da Consellería de Sanidade. Continue reading “Alegacións da CSIF á integración do persoal veterinario adscrito á Consellería do Mar”