Identidade

A Central Sindical Independente e de funcionarios – CSIF é unha central sindical de corte moderno e europeo integrada na Confederación Europea de Sindicatos Independentes CESI consolidada como terceira vía sindical de ámbito estatal. Preséntase como unha nova opción sindical para os traballadores deste país, cun carácter distinto aos clásicos sindicatos de clase.

O NOSO MODELO SINDICAL

INDEPENDENTE: O non estar supeditado a ningún tipo de ideoloxía política nin estarvinculado a organizacións extrasindicais garante a nosa liberdade de actuación, mantendo nas nosas actuacións como único interese a defensa dos dereitos laborais.

PROFESIONAL: O noso modelo sindical está baseado neste principio. Cada grupo de traballadores defende e negocia as súas propias demandas sen intromisións de terceiros, que poden entorpecer ou prexudicar as reivindicacións dos diferentes sectores laborais.

SOLIDARIO: O carácter de profesionalidade de CSIF non implica que cada sector laboral atópese illado ou á marxe dos demais, xa que existe na nosa organización un forte sentido de solidariedade, apoiándose entre si todos os Sectores nas súas reivindicacións.

PARTICIPATIVO: Que garante aos afiliados a posibilidade de poder tomar parte na elaboración de plataformas reivindicativas, negociacións, etc., así como na elección democrática dos seus órganos.

NEGOCIADOR: En CSIF entendemos que a mellor forma de conseguir beneficios e melloras laborais é a través da negociación, mantendo os nosos representantes este talante ata o último extremo e mentres sexa posible.

REIVINDICATIVO: Tendo en conta o carácter negociador declarámonos como sindicato reivindicativo, abandeirando as peticións dos traballadores e levando a cabo cantas accións sexan necesarias para facilitar a súa consecución.

SERVIZOS: Seguindo a liña dos Sindicatos europeos e considerando que unha Central Sindical non debe limitarse á acción sindical abrímonos nunha liña de servizos que faciliten o benestar, a calidade de vida e a formación dos nosos afiliados.