Cobertura temporal de postos de SPDCIF prevista por Medio Rural

A Consellería do Medio Rural, ten previsto realizar chamamentos para a cobertura temporal de postos do SPDCIF das categorías profesionais que se indican:

Cobertura SPDCIFNOTA: O día e horario dos chamamentos, que se realizarán simultaneamente nas 4 provincias, son os indicados no cadro. Os listados dos postos que se cubrirán estarán a disposición do comité de empresa.