Semanais News: do 1 ao 8 de xuño de 2017

1.- Información en materia de emprego público: convocatoria de oposicións para persoal laboral por promoción interna e outras materias.

2.-Proposta (i) de Función Pública sobre baremos para concursos de traslados de persoal funcionario e persoal laboral da Xunta de Galicia.

3.-A derradeira proposta sobre a segunda actividade no SPDCIF segue a excluír o persoal temporal.

4.-Formación EGAP: actividades formativas para empregados públicos.

5.-Ofertas públicas de emprego nas Entidades Locais de Galicia.

6.-O síndrome do profesional queimado.

7.- Axudas para adquisición de vivenda habitual para persoal da Deputación da Coruña

8.-CSIF acción social: ofertas para afiliados.

9.-Convenio AECC-CSIF Galicia: estar en forma non custa tanto

Semanais_News do 1 ao 8 de xuño do 2017