Asamblea informativa sobre os dereitos do persoal do SPDCIF

Chamamento conxunto de CSIF e CIG a todo o persoal do Servizo de Prevención e Defensa Contra Incendios Forestais (SPDCIF) para o mércores 21 de xuño.

Pola defensa do emprego público. Pola defensa do teu posto de traballo.