Calendario actualizado de chamamentos para postos vacantes e non vacantes do SPDCIF

Novo calendario actualizado, a día de hoxe, 26 xuño, que modifica o do pasado día 23, cos chamamentos para a cobertura temporal de postos VACANTES (vacantes xeradas con posterioridade á realización do primeiro chamamento) e NON VACANTES do SPDCIF das categorías profesionais que se relacionan no seguinte arquivo: