Semanais News: 29 de xullo – 15 de setembro

1.-Novas no portal do Herald Toupeiras.

2.-Decreto que regula a formación en igualdade e prevención e loita contra a violencia de xénero para os empregados públicos.

3.-Festas da Comunidade Autónoma de Galicia do calendario laboral para o ano 2018.

4.-CSIF AYUDA: coñece os riscos psicosociais.

5.-Ofertas públicas de emprego nas Entidades Locais de Galicia.

6.-Recomendación para o uso axeitado da mochila escolar – XENTE CON VIDA

7.-Bono coidado de axuda da Xunta de Galicia para a conciliación familiar.

8.-Presentación do Plan de Prevención do Suicidio de Galicia.

9.-Outras novas: cursos de idiomas na E.O.I., RPT’S, estruturas orgánicas, creación da Axencia Galega de Industrias Forestais.

10.-Resumo mensual da prensa

Semanais_News do 29 de xullo ao 15 de setembro do 2017