Mesa Xeral de Empregados Públicos: orde do día e documentación

Orde do día e documentación complementaria da Mesa Xeral de Negociación de Empregados Públicos (ordinaria), que se desenvolverá o vindeiro 22 de febreiro.

Orde do día:

 • Proposta de modificación da RPT de AGADIC

➡ Proposta / ➡ Anexo / ➡ Informe 1 / ➡ Informe 2 / ➡ Informe 3  ➡ Equivalencias

 • Proposta de Orde pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso no corpo superior da Administración Xeral, subgrupo A1 ➡ Documento.
 • Proposta de Orde pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo superior da Administración Xeral, subgrupo A1 ➡ Documento.
 • Proposta de Orde pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso no corpo de xestión da Administración Xeral, subgrupo A2 ➡ Documento.
 • Proposta de Orde pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo de xestión da Administración Xeral, subgrupo A2  ➡ Documento.
 • Proposta de Orde pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo administrativo da Administración Xeral, subgrupo C1 ➡ Documento.
 • Proposta de Orde pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo auxiliar da Administración Xeral, subgrupo C2 ➡ Documento.
 • Proposta de Orde pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso no corpo auxiliar da Administración Xeral, subgrupo C2 ➡ Documento.
 • Proposta de Orde pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo superior da Administración Xeral, subgrupo A1, escala de sistemas e tecnoloxía da información ➡ Documento.
 • Proposta de Orde pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo de xestión da Administración Xeral, subgrupo A2, escala de xestión de sistemas de informática ➡ Documento.
 • Proposta de modificación da proposta de Orde pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso pola quenda de acceso libre na categoría 001 (camareiro/a – limpiador/a – axudante/a de cociña) do grupo V de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia ➡ Documento.
 • Proxecto de Orde pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala superior de finanzas ➡ Documento.
 • Proxecto de Orde pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso no corpo de xestión de Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala técnica de finanzas ➡ Documento.