Próxima publicación no DOG de resolucións das listas de contratación temporal

O vindeiro día 28 de febrero publicaranse no DOG as seguintes resolucións das listas de contratación temporal:

  • Actualización de méritos ano 2017.

  • Encomenda de xestión de listas á Consellería do Medio Rural.
  • Apertura do prazo de inclusión en listas.