Prazo de alegacións para as prazas vacantes da escala de Delineantes

En relación coa execución das sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (PO 77/2015, 197/2015 e 198/2015), relativas ao proceso selectivo para o ingreso no corpo de axudantes facultativos da Xunta de Galicia, subgrupo C1, escala de delineantes:

  • Estando pendentes da elección de destino as persoas que superaron o dito proceso, a Xunta achega un listado das prazas vacantes que actualmente existen para a escala, co obxecto de que poidan realizar as alegacións que estimen procedentes.

O prazo para as alegacións rematará o venres 11 de maio ás 14.00 horas.

Cons cod_puesto_fp Denom. niv Centro Situación
ED EDC991000027001196 DELINEANTE 18 XEFATURA TERRITORIAL LUGO
ED EDC991000032001175 DELINEANTE 18 XEFATURA TERRITORIAL OURENSE
ED EDC991000036001226 DELINEANTE 18 XEFATURA TERRITORIAL PONTEVEDRA SAI01 Ocupada por persoal interino
IV MAX991000027001019 DELINEANTE 18 DELEGACIÓN PROVINCIAL DA AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS DE LUGO
IV MAX991000027001036 XEFATURA NEGOCIADO DE DELINEACIÓN 18 DELEGACIÓN PROVINCIAL DA AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS DE LUGO SAI01 Ocupada por persoal interino
IV MAX991000036001015 DELINEANTE 18 DELEGACIÓN PROVINCIAL DA AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS DE PONTEVEDRA
MA MAA992000036560010 DELINEANTE 18 DEMARCACIÓN GALICIA – SUR (VIGO)
MR MRC991040115001079 XEFATURA NEGOCIADO DELINEACIÓN 18 SERVIZO DE INFRAESTRUTURAS AGRARIAS (A CORUÑA)
MR MRC991040132001058 XEFATURA NEGOCIADO DELINEACIÓN 18 SERVIZO DE INFRAESTRUTURAS AGRARIAS (OURENSE) SAI01 Ocupada por persoal interino
MR MRC991040132001060 XEFATURA NEGOCIADO DELINEACIÓN 18 SERVIZO DE INFRAESTRUTURAS AGRARIAS (OURENSE)