Semanais News: do 1 ao 22 de xuño

 1. Os funcionarios da Xunta de Galicia cobran ata un 55,81% menos que os funcionarios do Parlamento de Galicia.
 2. CSIF pide diálogo ao novo Goberno e aos grupos políticos para garantir a estabilidade e melloras laborais nas administracións públicas
 3. CSIF reclama a execución inmediata do Acordo sobre estabilidade no emprego para acabar coa inseguridade no colectivo de interinos
 4. Evolución del Acuerdo suscrito por CSIF el 9 de marzo de 2018: comparativa período 2009-2018: ofertas de empleo público y subida salarial
 5. Enquisa on line para observar o teletraballo nas empresas
 6. Xunta e Organizacións Sindicais selan un Acordo para a actualización e recoñecemento laboral dos legoeiros, con novas funcións de vixilancia e control da explotación e conservación das estradas galegas
 7. Acordo entre a Xunta de Galicia e as Organizacións Sindicais sobre persoal laboral da Axencia Galega de Infraestruturas
 8. CSIF firma un Acuerdo para recuperar las condiciones laborales de los empleados públicos como las 35 horas
 9. Nota informativa da xuntanza da RPT de Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, AA.PP. e Xustiza – 19 de xuño
 10. Nota informativa da Mesa Xeral de Empregados Públicos – 20 de xuño
 11. Nota informativa sobre el concurso de traslados del personal funcionario Lei 17/1989 (Consellería de Sanidade)
 12. Horario de verán 2018 para persoal da Xunta de Galicia
 13. O 10 de xuño: Día mundial da seguridade vial
 14. La DGT confirma la información de CSIF sobre los vehículos de incendios
 15. SPDCIF: CSIF esixe a medio rural que aclare o tempo de traballo do persoal de “Apoio campaña verán alto risco” en 2018
 16. Concursos de traslados: escalas de finanzas na Xunta e persoal laboral do III Convenio colectivo da administración xeral do Estado
 17. Listas de contratacións: Decreto 37/2006
 18. Listas de contratacións: Persoal Lei 17/1989
 19. INAP: actividades de formación para empregados públicos
 20. Ofertas públicas de emprego na administración xeral do Estado
 21. Ofertas públicas de emprego nas entidades locais de Galicia
 22. Novo goberno. Nova ministra. Novo secretario de estado de función pública
 23. Outras novas: gardacostas, residencias xuvenís, departamentos ministerios, lexislación, catálogo ocupacións difícil cobertura
 24. CSIF informa sobre o novo Regulamento europeo sobre EPI: Regulamento (UE) 2016/425
 25. Convenio CSIF Galicia – AECC: É moi importante protexernos sempre do sol

Semanais News Xuño_2018