Convocatoria da Comisión de Persoal para o 12 de febreiro

Convocatoria da Comisión de Persoal.

  • Data: martes 12 de febreiro de 2019.
  • Hora: 10:30 horas
  • Lugar: Aula “Manuel Colmeiro” da Escola Galega de Administración Pública (EGAP).

Convocatoria ⇒ Temas

 

  • Concurso ordinario para a provisión de postos de traballo vacantes da Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma da Galicia das escalas do Servizo de Gardacostas de Galicia  Punto 2º
  • Proceso selectivo para o ingreso no corpo superior de Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala superior de estatísticos  Punto 3º
  • Nomeamento de persoal interino para o desempeño con carácter transitorio de prazas reservadas a funcionarios e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia ⇒ Punto4º