News CSIF Autonómico: do 1 ao 29 de marzo 2019

 1. 11 de abril: “VOTAMOS A CSIF
 2. NEWS CSIF autonómico: resumo mensual
 3. NEWS CSIF Nacional: resumo mensual
 4. Proposta de concurso de traslados da Administración xeral da Xunta de Galicia
 5. Oferta pública de emprego da Administración Xeral da Xunta de Galicia – OEP 2019
 6. Convocatoria de procesos selectivos na Admón. Xeral da Xunta de Galicia
 7. Oferta pública de emprego do SERGASOEP 2019
 8. Procedemento para o acceso ao grao I da carreira profesional do persoal funcionario e laboral da Xunta
 9. Listas de contratación na Xunta de Galicia
 10. Convocatoria de probas de avaliación en competencias clave para acceder aos certificados de profesionalidade de niveis 2 e 3
 11. Procedemento para a expedición de certificados de profesionalidade e acreditación parcial acumulable
 12. Convocatoria: probas obtención dos certificados de Lingua Galega dos niveis Celga 1, 2, 3 e 4
 13. CODIX: Convocatoria de probas de avaliación para a obtención da certificación galega de competencias dixitais en ofimática
 14. Programa BONO COIDADO – Axudas económicas ás familias para a atención de nenas e nenos menores de 12 anos
 15. Convocatoria do procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís de cero a tres anos
 16. Ofertas públicas de emprego nas Entidade Locais de Galicia
 17. OUTRAS NOVAS: Lexislación, RPT, formación…
 18. La Comunidad Autónoma de Galicia está entre las veinte regiones da la Unión Europea donde peor se ha comportado el empleo en los últimos diez años
 19. Cambio de horario – Marzo 2019. Adiantamos ou atrasamos o reloxo.

NEWS 2019_03 MARZO