Borrador do decreto de funcionarización

BORRADOR DO DECRETO DE FUNCIONARIZACIÓN.

«PROXECTO DE DECRETO …/2019 O POLO QUE SE ESTABLECE O PROCEDEMENTO PARA

A  ADQUISICIÓN DA CONDICIÓN DE PERSOAL FUNCIONARIO DE CARREIRA POLO PERSOAL LABORAL FIXO DO CONVENIO COLECTIVO DO PERSOAL LABORAL DA  XUNTA DE GALICIA».

Documento ao que tivo acceso CSIF,  aínda que non foi remitido ás organizacións sindicais, polo que é susceptible de modificacións.