Xuntaza do Comité Intercentros do persoal laboral do convenio colectivo

Convocatoria da xuntaza do Comité Intercentros do persoal laboral do convenio colectivoda Xunta de Galiza: bomberos 5 e 6 meses e pluses medio ambiente, así como a RPT da Consellería de Economía, Emprego e Industria.

  • Sala D no edificio San Caetano
  • Data: 14 de maio.
  • Hora: 13:00 horas.

Documentación: