Resolución sobre la modificación de las pruebas físicas y los llamamientos en el SPDCIF

Resolución sobre la modificación de las pruebas físicas y los llamamientos en el Servicio de Prevención de Incendios Forestales.

RESOLUCIÓN do 14 de maio de 2019, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se modifica a Resolución do 30 de xaneiro de 2007, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se abre o prazo de presentación de solicitudes para a elaboración das listas reguladas polo Decreto 37/2006, do 2 de marzo, correspondentes a determinadas categorías de persoal laboral dos servizos de prevención e defensa contra incendios forestais e de persoal do Plan Infoga

Documento