Proposta de acordo para a mellora de determinadas condicións na prestación do servizo e acordos preexistentes

Proposta de Acordo entre a Xunta de Galicia e as organizacións sindicais relativo :

“PROPOSTA DE ACORDO ENTRE A XUNTA DE GALICIA E AS ORGANIZACIÓNS SINDICAIS… PARA A MELLORA DE DETERMINADAS CONDICIÓNS NA PRESTACIÓN DO SERVIZO COMO DE  ACORDOS PREEXISTENTES….NA AXUDA DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE DEPENDENTES DO PERSOAL FUNCIONARIO DO ACTUAL FONDO DE ACCIÓN SOCIAL” ⇒ Documento

Prazo de alegacións: luns 17 de xuño ás 14:00 horas.