Alegacións de CSIF á mellora de determinadas condicións na prestación do servizo e acordos preexistentes

Alegacións de CSIF á proposta de acordo entre a Xunta de Galicia e as organizacións sindicais ……para a mellora de determinadas condicións na prestación do servizo, de  acordos preexistentes e na axuda de persoas con discapacidade dependentes do persoal funcionario do actual fondo de acción social  ⇒ Documento