Proposta de acordo do persoal laboral da gardería fluvial de Augas de Galicia

Proposta de actuacións a desenvolver entre a administración e  as organizacións sindicais relativas ao persoal laboral da gardería fluvial da entidade pública empresarial augas de Galicia⇒ Ver documento