Medio Rural actualiza a súa RTP

A Consellería de Medio Rural vén de facilitar a súa RTP coas novas modificacións, tanto para o persoal laboral como funcionario, na que se recollen cambios de niveis para axentes forestais e medioambientais, emendas de erros na RTP actual e a adscrición a postos preexistentes de traballadores que foron declarados por resolucións xudiciais firmes persoal laboral indefinido non fixo.

A consellería convocou á representación sindical a unha xuntanza o 9 de xaneiro.

Podes consultar aquí os diferentes documentos:

Posto de creación na RTP

Modificacións da RTP

Listado equivalencias RTP de funcionarios

Listado equivalencias RTP de laborais

Memoria