CSIF, CIG, CCOO e UGT piden a convocatoria urxente da Comisión de seguemento do Protocolo de reincorporación

Rematada a fase de actuacións preliminares  se abre o entrar na primeira fase, polo que cumpre reunir á Comisión de Seguemento contemplada no Protocolo polo que se establecen a reincorporación dos empregados públicos ao traballo presencial e as medidas de prevención fronte ao COVID-19

Puntos a tratar na orde do día:

  1. Información, estudo e avaliación dos traballos de adaptación da fase preliminar.
  2. Convocatoria do grupo de traballo de análise do desenvolvemento normativo do teletraballo.
  3. Información da realización das avaliacións de riscos laborais ao COVID19 dos centros de traballo e postos con tarefas de campo.
  4. Dar conta das convocatorias dos comités de seguridade e saúde laboral.
  5. Análise da situación xerada polas “recomendacións sanitarias” realizadas pola Consellería de Educación, Universidade de Formación Profesional, así como das recomendacións “medidas preventivas” do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.
  6. Instrucións de desenvolvemento sobre a conciliación e flexibilidade.

Consulta aquí o Documento