Procesos selectivos non iniciados: Declárase inhábil o mes de agosto a efectos do cómputo de prazos.

No DOG de hoxe publicase a ORDE do 1 de xuño de 2020 pola que se declara inhábil o mes de agosto para os efectos do cómputo de prazos de diversos procesos selectivos da Xunta de Galicia.

Declarase inhábil o mes de agosto para efectos do cómputo de prazos nas convocatorias dos procesos selectivos dos/das corpos/escalas e categorías que a seguir se indican

Consulta aquí a Orden