Oposicións: A2/Xestión e II-007/TGM, educadores e auxiliares de clínica

Anuncio dos procesos selectivos correspondentes a: A2 Xestión/II-007 Titulado grao medio, educadores e auxiliares de clínica que se celebrarán os días 27 e 28 de marzo de 2021, nas localidades de Lugo, Ourense e Silleda.

A Disposición Adicional Segunda da Lei 4/2021, de medidas fiscais e administrativas publicada no DOG núm. 19, do 29 de xaneiro, faculta ao titular da consellería competente en materia de Función Pública, para establecer medidas especiais en materia de procesos selectivos ou de provisión derivadas da situación de emerxencia sanitaria.

Froito de dita habilitación, publícase a previsión das datas e lugares nos que esta previsto que se realicen os procesos selectivos que non puideron desenvolverse regularmente como consecuencia da pandemia ocasionada polo covid-19.

Ditos procesos poderán celebrarse en distintas sedes e a súa distribución virá determinada polo número de aspirantes de cada proceso e polo enderezo reflectido na súa solicitude, así como a quenda ou a opción á que son convocadas.

As sedes previstas son:

– SILLEDA: Feira Internacional de Silleda, Recinto Ferial, s/n – 36540 Silleda (Pontevedra).

– LUGO: Pazo de Feiras e Congresos de Lugo, rúa Acceso Complexo Dep. Palo, s/n – 27004 Lugo

– OURENSE: Expourense, Barrio Farixa Sup, 2B – 32005 Ourense

Unha semana antes da celebrción de cada proceso selectivo, todas as persoas aspirantes poderán comprobar na páxina Web da Dirección Xeral da Función Pública, tanto o día de celebración do seu exercicio, a hora de chamada, a sede, o pavillón (1 ou 2) de cada sede e a porta pola que serán chamadas. Non se permitirá cambio ningún de sede.

A celebración de ditos procesos conta coa autorización provisional de Saúde Pública que deberá ser confirmada pola autoridade sanitaria, en función da evolución epidemiolóxica da pandemia.