Borradores de Novos procesos selectivos na Administración Xeral da Xunta de Galicia

Borradores das bases de convocatorias de procesos selectivos na Xunta de Galicia.

Función Pública acaba de remitir os borradores dos seguintes procesos selectivos:

1.- Arquivos, Bibliotecas e Museos, Subgrupo A1 (Promoción Interna)

Ver as Bases

2.- Auxiliar Administrativo, Subgrupo C2. Reservado para persoas con Discapacidade Intelectual.

Ver as Bases

3.- Corpo de Xestión da Administración Xeral, Subgrupo A2, Escala de técnica de finanzas (Acceso Libre y Promoción Interna).

Ver as Bases

4.- Ingreso na Escala auxiliar de Coidadores, Subgrupo C2.

Ver as Bases 

5.- Ingreso na Escala de Auxiliares de Clínica, Subgrupo C2

Ver a Bases

6.- Ingreso na Agrupación profesional de persoal funcionario subalterno 

Ver as Bases

7.- Ingreso no corpo superior de Administración xeral da Comunidade Autónoma Galicia, subgrupo A1 (Quenda acceso libre) 

Ver as Bases

*Prazo de alegacións ata Luns 21 de Marzo ás 14.00 H