Actualización do listado de elección de destino para funcionarios de carreira

Achegamos arquivo actualizado coas prazas ofertadas para elección de destino definitivo

Achégase arquivo Excel coas prazas ofertadas (anexo II) na resolución pola que se convocan para a elección de destino definitivo das persoas aspirantes que superaron os procesos selectivos para o ingreso en A1 Promoción interna, A1 libre, A2 PI, A2 libre, C1 PI, C2 PI e C2 libre, que se publicará mañá no Diario Oficial de Galicia.

Listado actualizado

As claves para as persoas aspirantes serán enviadas o luns e martes, 9 e 10 de maio.

Desde o 11 ao 18 de maio, inclusive, deberase realizar a elección correspondente.