Buzón de Postos do Consorcio de I+B afectados pola Lei 20/2021, de redución da temporalidade.

Taboa de postos de traballo do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, afectados pola Lei 20/2021, de medidas urxentes de redución da temporalidade. (Actualizado a 20 de marzo de 2022).

Consulto Cadro estabilización Consorcio I+B (20-maio-2022)