Comisión de Persoal: OPEs extraordinarias de estabilización do persoal temporal en aplicación da Lei 20/2021, de redución da temporalidade.

Criterios e Decretos de OPEs que serán aprobados na Comisión de Persoal do día 24 de maio de 2022.

Consulta toda a documentación relativa ás OPEs extraordinarias para a estabilización do persoal funcionario interino e do persoal laboral temporal que será aprobada pola Comisión de Persoal que se vai celebrar o día 24 de maio de 2022.

Todo elo en aplicación da Lei 20/2021, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público no ámbito da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

Consulta a documentación:

Borrador Criterios Estabilización 20052022 (1)

DECRETO OPE EXTRA 2022 sen cifras_ultima version_24.05.2022

Decreto de oferta de emprego público 2022 Lei 17 estabilización

Relación prazas LEI 17-1989 para estabilización