Alegacións da CSIF aos baremos dos procesos selectivos derivados da Lei 20/2021

Dende CSIF no documento que se xunta realizamos as alegacións aos baremos dos procesos selectivos derivados da Lei 20/2021, de 28 de decembro, de medidas urxentes para a reducción da temporalidade no emprego público, en virtude das prazas do Decreto 779/2022, do 25 de maio, polo que se aproba a oferta de emprego público extraordinaria de prazas de persoal funcionario e laboral da Administración xeral e das entidades instrumentais do sector público autonómico da Comunidade Autónoma de Galicia, correspondente ao proceso de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público (…)

CSIF – ALEGACIONES BAREMO PROCESOS LEY 20-21