Mesa Sectorial de Funcionarios Públicos

Esta mañá terá lugar a Mesa Sectorial de Funcionarios Públicos que abordará, entre outros asuntos da orde do día, os seguintes, dos que achegamos documentación.

  1. Modificación da RPT da Presidencia
  2. Modificación da RPT de Turismo
  3. Proposta Acordo Medio Rural
  4. Modificación da RPT de Medio Rural
  5. Modificación de RPT de FOGGA
  6. Modificación da RPT de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda