Actos de elección de destino provisional para os subgrupos de A2- Finanzas e A1- Finanzas

A Subdirección xeral de Provisión de Postos e Selección de Persoal da Dirección Xeral da Función Pública informa de que o acto de elección de destino provisional das persoas que superaron o proceso selectivo Continue reading “Actos de elección de destino provisional para os subgrupos de A2- Finanzas e A1- Finanzas”

Novas sobre procesos selectivos, eleccións de destino, listas de substitución e estabilización de emprego

NOVAS DE FUNCIÓN PÚBLICA: Ultimas novas facilitadas polo director xeral de Función Pública na Mesa Xeral de Empregados Públicos celebrada o día 17 de xullo de 2017. Continue reading “Novas sobre procesos selectivos, eleccións de destino, listas de substitución e estabilización de emprego”

Alegaciones a las órdenes de los procesos selectivos de promoción interna y cambio de categoría para personal laboral

Alegaciones de CSIF a las propostas de órdenes de 2017 por las que se convocan diversos procesos selectivos para el ingreso por promoción interna y cambio de categoría para el persoal laboral de la Xunta de Galicia. Continue reading “Alegaciones a las órdenes de los procesos selectivos de promoción interna y cambio de categoría para personal laboral”

Criterios que rexerán os actos de elección de destino nos procesos selectivos de Corpos Xerais

O día 16 de xuño, as OO.SS. fomos convocadas pola Dirección Xeral de Función Pública para ser informados dos criterios xerais que se proponen dende dito órgano para a oferta de prazas aos aspirantes que superaron os procesos selectivos para o ingreso nos distintos Corpos Xerais da Xunta. Continue reading “Criterios que rexerán os actos de elección de destino nos procesos selectivos de Corpos Xerais”

Proxectos de Función Pública para as convocatorias dos procesos selectivos

Achéganse para alegacións os seguintes proxectos de ordes de convocatoria de procesos selectivos:

Últimas informaciones en materia de empleo público

Información en materia de empleo público de la reunión mantenida ayer con la dirección xeral de Función Pública:

El próximo lunes o martes se remitirán las convocatorias de Oposición de Personal Laboral (7) para que se efectúen alegaciones y que se corresponden con los procesos de Promoción Interna de la OPE 2016. Continue reading “Últimas informaciones en materia de empleo público”