Criterios que rexerán os actos de elección de destino nos procesos selectivos de Corpos Xerais

O día 16 de xuño, as OO.SS. fomos convocadas pola Dirección Xeral de Función Pública para ser informados dos criterios xerais que se proponen dende dito órgano para a oferta de prazas aos aspirantes que superaron os procesos selectivos para o ingreso nos distintos Corpos Xerais da Xunta. Continue reading “Criterios que rexerán os actos de elección de destino nos procesos selectivos de Corpos Xerais”

Proxectos de Función Pública para as convocatorias dos procesos selectivos

Achéganse para alegacións os seguintes proxectos de ordes de convocatoria de procesos selectivos:

Últimas informaciones en materia de empleo público

Información en materia de empleo público de la reunión mantenida ayer con la dirección xeral de Función Pública:

El próximo lunes o martes se remitirán las convocatorias de Oposición de Personal Laboral (7) para que se efectúen alegaciones y que se corresponden con los procesos de Promoción Interna de la OPE 2016. Continue reading “Últimas informaciones en materia de empleo público”

Informacións de interese sobre Función Pública

1.- Acordos de traspaso da AXI: O pasado venres 5 de maio tivo lugar unha reunión entre as OOSS. e os representantes da AXI para informar ao respecto do acordo de traspaso asinado coa Consellería de Política social para o traspaso á AXI de 4 postos de traballo.Este traspaso obedece a que será a AXI a que leve un volume importante das obras que se realicen tanto na Consellería de Política Social, como das de Sanidade e Educación, polo que é necesario reforzar a estrutura administrativa dos correspondentes departamentos para a realización destas tarefas. Continue reading “Informacións de interese sobre Función Pública”