Alegacións que formula CSIF á proposta de modificación da RPT da Consellería de Economía, Emprego e Industria

Con data de hoxe, 5 de xullo de 2017, presentáronse as seguintes alegacións á proposta de modificación da Relación de Postos de Traballo da Consellería de Economía, Emprego e Industria. Continue reading “Alegacións que formula CSIF á proposta de modificación da RPT da Consellería de Economía, Emprego e Industria”

Proposta de relacións de postos de traballo da Consellería de Economía, Emprego e Industria

Borrador de modificación da relación de postos da Consellería de Economía, Emprego e Industria, remitido ás OO.SS para o seu estudo e para que remitamos as alegacións de mellora que consideremos antes das 14,00 horas do venres, 30 de xuño. Continue reading “Proposta de relacións de postos de traballo da Consellería de Economía, Emprego e Industria”

Categories RPT

Orde pola que se modifican os criterios para elaborar as RPT´s

Orde do 10 de maio de 2017 pola que se modifica a Orde do 21 de novembro de 1989 pola que se fixan os criterios xerais para a elaboración das relacións de postos de traballo da Comunidade Autónoma de Galicia, se aproba o modelo e se ditan instrucións para o cubrir. Continue reading “Orde pola que se modifican os criterios para elaborar as RPT´s”