Modificación puntual de la RPT de la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Resumo da reunión (10/10/2017) co Secretario Xeral Técnico e responsables de persoal da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para tratar unha modificación parcial da RPT. Continue reading “Modificación puntual de la RPT de la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria”

Alegacións que formula CSIF á proposta de modificación da RPT da Consellería de Economía, Emprego e Industria

Con data de hoxe, 5 de xullo de 2017, presentáronse as seguintes alegacións á proposta de modificación da Relación de Postos de Traballo da Consellería de Economía, Emprego e Industria. Continue reading “Alegacións que formula CSIF á proposta de modificación da RPT da Consellería de Economía, Emprego e Industria”