Novas sobre a RPT de Vicepresidencia e a Consellería de Presidencia, AAPP e Xustiza

Achégase un breve resume da reunión do 19/06/2018 celebrada entre as OO.SS e os representantes da Vicepresidencia e C. Presidencia e AA.PP, no que se recolle o máis salientable  respecto da proposta de modificación da RPT deste departamento. Continue reading “Novas sobre a RPT de Vicepresidencia e a Consellería de Presidencia, AAPP e Xustiza”

Categories RPT

Nota informativa sobre a modificación da RPT de Política Social e postura da CSIF

O pasado 11 de maio de 2018 celebrouse unha reunión entre as organizacións sindicais e a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Política Social como único asunto da orde do día, a modificación da RPT de dita Consellería. Continue reading “Nota informativa sobre a modificación da RPT de Política Social e postura da CSIF”

Categories RPT

Modificación puntual de la RPT de la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Resumo da reunión (10/10/2017) co Secretario Xeral Técnico e responsables de persoal da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para tratar unha modificación parcial da RPT. Continue reading “Modificación puntual de la RPT de la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria”