Modificación puntual de la RPT de la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Resumo da reunión (10/10/2017) co Secretario Xeral Técnico e responsables de persoal da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para tratar unha modificación parcial da RPT. Continue reading “Modificación puntual de la RPT de la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria”

Alegacións que formula CSIF á proposta de modificación da RPT da Consellería de Economía, Emprego e Industria

Con data de hoxe, 5 de xullo de 2017, presentáronse as seguintes alegacións á proposta de modificación da Relación de Postos de Traballo da Consellería de Economía, Emprego e Industria. Continue reading “Alegacións que formula CSIF á proposta de modificación da RPT da Consellería de Economía, Emprego e Industria”

Proposta de relacións de postos de traballo da Consellería de Economía, Emprego e Industria

Borrador de modificación da relación de postos da Consellería de Economía, Emprego e Industria, remitido ás OO.SS para o seu estudo e para que remitamos as alegacións de mellora que consideremos antes das 14,00 horas do venres, 30 de xuño. Continue reading “Proposta de relacións de postos de traballo da Consellería de Economía, Emprego e Industria”

Categories RPT