Proposta de relacións de postos de traballo da Consellería de Economía, Emprego e Industria

Borrador de modificación da relación de postos da Consellería de Economía, Emprego e Industria, remitido ás OO.SS para o seu estudo e para que remitamos as alegacións de mellora que consideremos antes das 14,00 horas do venres, 30 de xuño. Continue reading “Proposta de relacións de postos de traballo da Consellería de Economía, Emprego e Industria”

Categories RPT

Orde pola que se modifican os criterios para elaborar as RPT´s

Orde do 10 de maio de 2017 pola que se modifica a Orde do 21 de novembro de 1989 pola que se fixan os criterios xerais para a elaboración das relacións de postos de traballo da Comunidade Autónoma de Galicia, se aproba o modelo e se ditan instrucións para o cubrir. Continue reading “Orde pola que se modifican os criterios para elaborar as RPT´s”

Informacións de interese sobre Función Pública

1.- Acordos de traspaso da AXI: O pasado venres 5 de maio tivo lugar unha reunión entre as OOSS. e os representantes da AXI para informar ao respecto do acordo de traspaso asinado coa Consellería de Política social para o traspaso á AXI de 4 postos de traballo.Este traspaso obedece a que será a AXI a que leve un volume importante das obras que se realicen tanto na Consellería de Política Social, como das de Sanidade e Educación, polo que é necesario reforzar a estrutura administrativa dos correspondentes departamentos para a realización destas tarefas. Continue reading “Informacións de interese sobre Función Pública”

Mesa Xeral de Negociación: modificación da orde que fixa os criterios xerais para elaborar as RPT´s

Na Mesa Xeral de Negociación de Empregados Públicos e na Comisión de Persoal (ambas extraordinarias) celebradas este martes (9 de maio de 2017), tratouse un único punto na orde do día: Continue reading “Mesa Xeral de Negociación: modificación da orde que fixa os criterios xerais para elaborar as RPT´s”

Modificación da RPT da Axencia Tributaria: barrer postos base para crecer na estrutura organizativa

PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DA RPT DA AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA (06/0472017)

A CSIF, o primeiro que nos sorprende é que esta é a segunda proposta de modificación dunha RPT dende que o 7 de marzo do director xeral de Función Pública anunciase a incorporación a todas as relacións de postos de traballo da Xunta de Galicia Continue reading “Modificación da RPT da Axencia Tributaria: barrer postos base para crecer na estrutura organizativa”