Comité Intercentros

6 de xuño

Temas: Solicitude e resumo da xuntanza do C.I. coa D.X. da Función Pública para tratar os seguintes temas: concurso de traslados, refundición de categorías laborias, funcionarización, reposición art. 19, tribunais, A.G.SS.SS., SPDCIF, percepción trienios, permutas, consolidación…

3 de marzo

Temas: aprobación acta 11/2015, xuntanza con Función Pública, información da Comisión Paritaria e escritos do C.I.

Anos 2012 – 2015

No seguinte enlace aparecen reflexadas un resumo das principais propostas e acordos adoptados polo Comité Intercentros do persoal laboral da Xunta de Galicia durante o período que abrangue os anos 2012 ao 2015.