CSI-F pide o recoñecemento de servizo público esencial aos profesionais do Medio Ambiente e condicións laborais dignas

Día Mundial Medio AmbienteO 5 de xuño celebramos o evento anual establecido pola Asemblea Xeral de Nacións Unidas o 15 de decembro de 1972. A Central Sindical Independente e de Funcionarios (CSI-F) súmase á celebración deste día como unha mostra máis do noso compromiso coa responsabilidade social e a sustentabilidade do planeta.

Galicia é unha das máis importantes potencias forestais de toda Europa, cunha superficie forestal arborizada de máis de 1.400.000 hectáreas, o que representa o 48% de todo o territorio. Máis de 120.000 corresponden á superficie forestal certificada.

O desenvolvemento territorial e económico está fortemente condicionado por este feito e pola súa necesidade de conservación. Esta realidade entraña moitas oportunidades, tamén riscos, como o dos incendios forestais, as verteduras ou as inundacións.

A prevención de todos estes riscos e a loita contra os mesmos é responsabilidade das administracións públicas das que dependen os/as empregados/as públicos/as encargados/as; Axentes Forestais e Ambientais (máis de 6.000 en toda España), Bombeiros Forestais, que en moitos casos nin sequera teñen recoñecida a categoría laboral, nin traballan máis que no verán, e un longo etcétera de profesionais, Enxeñeiros/as Forestais e de Montes, Biólogos/as…

Este persoal altamente cualificado encárgase de protexer e velar polo Medio Ambiente que é patrimonio de todos, e con todo gran parte das administracións (políticos/as) non acaban de entender o ‘esencial’ do seu labor, o seu impacto ambiental e a súa invisibilidade normativa como pode estalo a sanidade ou a educación.

É triste lembrar que a dedicación, sacrificio e vocación de servizo público de quen pelexan polo medio ambiente de todos non se reflicten nas circunstancias nas que cada día desenvolven o seu traballo, simplemente porque están a deixar extinguir a corpos e categorías, igual que pasa con infinidade de empregadas e empregados públicos que NON se consideran de servizos ‘esenciais’, pero neste caso desde CSI-F cremos que si o son.

A correcta xestión da auga, os mares, os bosques, a agricultura e a loita contra a extinción de especies adoitan centrar as mensaxes das organizacións ecoloxistas, debéndose erixir estas como garantes, cando a responsabilidade por normativa é da administración e, por tanto, dos/as empregados/as públicos/as mencionados/as.

Con todo, necesítanse uns números mínimos e irrenunciables de persoal e medios en especial nas zonas rurais nas que decaeron até case desaparecer as actividades tradicionais e de convivencia de equilibrio cos bosques e o medio natural que permitían unha descontinuidade no combustible e unha exemplar biodiversidade e auto-regulación natural.

No Día Mundial do Medio Ambiente, CSI-F manifesta o seu convencemento de que o dereito a un medio ambiente saudable e sustentable só poderá facerse realidade a través dunha política enerxética baseada nun modelo de produción limpo cunha alta participación das enerxías renovables e un consumo racional que incorpore criterios de aforro e eficiencia. O uso deste tipo de enerxía supón o mantemento de postos de traballo de calidade e a protección dos recursos naturais e do medio ambiente.

O recente recoñecemento por Nacións Unidas do dereito a un medio ambiente limpo como dereito fundamental é un dato máis que nos obriga a reflexionar sobre as causas que contribúen á deterioración progresiva do medio ambiente, o seu impacto na saúde das persoas, e a demandar accións que contribúan a un cambio radical do modelo produtivo, transformando sectores estratéxicos como o sector enerxético.

Desde CSI-F propomos a implantación e integración de sistemas de xestión ambiental no ámbito de cada unha das Administracións Públicas, a impartición de formación no medio Ambiente para xerar unha cultura ambiental que aínda hoxe é unha materia pendente e que resulta necesaria para sensibilizar e pór en valor o servizo público e aos/as empregados/as públicos/as que o exercen.

Os dereitos ao emprego e a un medio ambiente saudable son compatibles traballando con este enfoque, superando mediante o compromiso social o conflito que ás veces se presenta entre dous dereitos fundamentais.