News Semanais: 30 de maio ao 4 de xuño

News1.- CSI-F alcanza un acordo para a devolución este ano do complemento específico da paga extra do 2013 e a recuperación das extras íntegras en 2013.

2.- Últimas informacións na web do Herald Toupeiras.

  • José F. Méndez: “Queda moi lonxe aínda a recuperación de todos os dereitos dos empregados públicos”
  • A CIG fai caixa cos empregados públicos
  • CSI-F reclama condicións laborais dignas, reforzo de persoais e o recoñecemento de servizo público esencial aos profesionais do Medio Ambiente
  • A CIG obsesionada con reducir a metade as prazas ofertadas na OPE 2016
  • Alegacións da CSI-F á proposta de modificación da RPT da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio
  • Datas do primeiro exercicio de acceso libre aos Corpos Xerais
  • A Xunta destruirá 48 postos de traballo, a maioría da Consellería de Facenda

3.- Nota informativa da Mesa Xeral de Empregados Públicos (30 de maio) e da Comisión de Persoal (2 de xuño)

4.-El empleo público como alternativa al desempleo. CSI-F considera insuficiente la actual OPE

5.-Los Funcionarios recuperarán este año una media de 180 euros de una extra

6.- A Administración, único sector que perde miles de cotizantes, máis de 17.300 no último ano

7.- Xuntanza da Mesa de Negociación de Empregados Públicos do Parlamento de Galicia – 31 de maio de 2016

8.-Protocolo para a prevención, a detección, a actuación e a resolución de situacións de acoso laboral e outras discriminacións no traballo

9.-Novas dos procesos selectivos na Administración xeral da Xunta

10.-Cursos de nivel superior de linguaxe administrativa galega para persoal das distintas administracións da C.A. de Galicia

11.-Ofertas públicas de emprego nas Entidades Locais de Galicia

12.-Outras novas: contratación persoal, formación, titulación doutoramento…

13.-The Weekly Press

SEMANAISNEWS do 30 de maio ao 4 de xuñode 20161