Semanais News: do 4 ao 15 de xullo

News1.- Novas destacadas nas web de CSI-F nacional e CSI-F autonómica.

2.-Renovada a nova póliza do seguro colectivo de accidentes para o persoal ao servizo da Xunta de Galicia ata o 30 de xuño de 2018.

3.- CSIF reclama á DGT que asuma, con carácter público, a reciclaxe do carné por puntos.4.- Novas dos procesos selectivos na Administración Xeral da Xunta.

5.-Listas de contratación da Xunta de Galicia – Decreto 37/2016.

6.-Segunda convocatoria de actividades formativas da EGAP para persoal ao servizo da Administración da C.A. de Galicia.

7.-Datos de flexibilidade e teletraballo do persoal da Administración Xeral da Xunta de Galicia a 30 de xuño de 2016.

8.- Ofertas públicas de emprego nas Entidades Locais de Galicia.

9.- Ofertas de emprego na Administración Xeral do Estado.

10.-Decreto polo que se crea a categoría estatutaria de persoal enfermeiro especialista.

11.-Calendario laboral 2017 – Festas da Comunidade Autónoma de Galicia.

12.-Outras novas: FAS 2016, devolución pptsp, lexislación…

13.-The Weekly Press.

14.-Denuncia diario El Mundo: oferta pública de empleo «solo para hombres».

15.- Convenio CSIF – AECC: «Tu salud es lo primero – julio 2016»

SEMANAISNEWS do 4 ao 15 de xullo de 2016