News Semanais : 16 – 25 de novembro

1.- Recoñecemento do tempo do servizo militar ou equivalente para o cómputo de trienios para o persoal laboral do V convenio colectivo da Xunta de Galicia.

2.- CSI-F gana la primera sentencia en Galicia que declara incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo por sensibilidad química múltiple.

3.-CSI-F informa: sentencia do TSX de Madrid declara a prestación por maternidade exenta do IRPF.

4.-CSI-F reclama un acuerdo de legislatura que permita recuperar el poder adquisitivo y devolver el 5% de los salarios que se rebajó en 2010.

5.-Modificación da relación de postos de traballo no Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral – ISSGA.

6.-Novas destacadas nas web de CSI-F Nacional e CSI-F Autonómica.

7.-A Axencia Española de Protección de Datos (AEPD) publica unha guía para fomentar a reutilización da información do sector público con garantías para os cidadáns.

8.-Novas dos procesos selectivos na Administración Xeral da Xunta.

9.-Probas de constatación da cualificación inicial para o exercicio da actividade de condutor profesional de vehículos de transporte de mercadorías ou de viaxeiros por estrada.

10.-Ofertas públicas de emprego na Administración Xeral do Estado.

11.-Ofertas públicas de emprego nas Entidades Locais de Galicia.

12.-Outras novas.

13.-The Weekly Press.

14.-Súmate ao #compromiso25N

Semanaisnews-do-16-ao-25-de-novembro-2016