News Semanais: do 5 ao 17 de decembro

News1.- Facenda trata de burlar por lei o dereito á indemnización de máis de 3.600 traballadores temporais da Xunta.

2.- Facenda sáltase a lei e prescinde nesta lexislatura da negociación colectiva en materia de emprego público.

3.- Funcionarización sí… ¡pero no así! Amenazas de despidos no!!.

4.-Novas destacadas nas web de CSI-F nacional e CSI-F autonómico.

5.- Recordatorio do goce das vacacións e asuntos propios.

6.-Seguro colectivo de accidentes para o persoal ao servizo da Xunta.

7.- Datos de flexibilidade e teletraballo do persoal da Administración Xeral da Xunta de Galicia a 31 de outubro de 2016.

8.-Novas dos procesos selectivos na Administración Xeral da Xunta.

9.-Ofertas públicas de emprego nas Entidades Locais de Galicia.

10.-Oferta pública de emprego –PAS- da Universidade de Vigo.

11.-Outras novas: calendarios laborais, estruturas orgánicas e competencias, calendario vacinal infantil, formación SERGAS, RPT…

12.- The Weekly Press

13.-Convenio CSIF Galicia-AECC: “COME SAN SEN ROMPER A CABEZA”

Semanaisnews-do-5-ao-17-de-decembro-2016