News Semanais: 19-23 de decembro

1.-Special Herald Toupeiras: De “la cabaña del Tío Tom” a “la cabaña del Tío Valeriano”.

2.- Cadro comparativo e emendas da CSI-F ao proxecto de Lei de medidas administrativas 2017.

3.- Novas destacadas nas web de CSI-F nacional e CSI-F autonómico.

4.-Listas definitivas Decreto 37/2006 para a contratación de persoal funcionario interino e persoal laboral temporal na Xunta.

5.-Novas dos procesos selectivos na Administración Xeral da Xunta.

6.-Ofertas públicas de emprego na Administración Xeral do Estado.

7.- Ofertas públicas de emprego no Tribunal de Contas.

8.- Ofertas públicas de emprego nas Entidades Locais de Galicia.

9.- Outras novas: pacto contratación SERGAS, estudio mercado laboral…

10.-The Weekly Press.

11.-Convenio CSIF Galicia-AECC: come san sen romper a cabeza.

SemanaisNews-do-19-ao-22-de-decembro-2016